Bài viết

  1. Thêm bài viết mới

click vào menu bài viết bên tay trái.

 

Chọn viết bài mới

Trong khung soạn thảo. Thêm tiêu đề và nội dung.

Trong phần nội dung có các định dạng giống với trong word.

 

Lưu ý phần chuyên mục cần phải chọn chuyên mục thì bài viết mới hiển thị đúng nơi cần hiển thị.

Chọn ảnh đại diện trong mục ảnh đại diện.

Sau đó chọn đăng để đăng bài viết.

Về phần lên lịch giống với lên lịch của sản phẩm.

  1. Sửa bài viết

Chọn Bài viết > tất cả bài viết.

Di chuột vào bài viết muốn chỉnh sửa. Dưới tên bài viết hiển thị phần chỉnh sửa, chỉnh sửa nhanh.

Chọn chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa nhanh để sửa.

Sửa nhanh

Phần chỉnh sửa giao diện giống với thêm bài viết mới.

  1. Xóa bài viết

Di chuột vào sản phẩm chọn thùng rác để xóa bài viết.

Xóa nhiều bài viết cùng lúc. Giống với xóa nhiều sản phẩm. Tích vào ổ vuông đằng trước các bài viết. Sau đó chọn tác vụ chuyển vào thùng rác sau đó chọn áp dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *