FB buff Chia Sẻ Bài Viết

    Chọn server:
    Server 3 - (Share việt giá rẻ) - 150 đServer 1 - Chất lượng tốt, Phù hợp share cuộc thi - 600 đServer 2 - có thể kèm nội dung khi share. Không hỗ trợ video. - 400 đServer 6 - Siêu tốc, có hỗ trợ dồn đơn - 200 đServer 4 - Share ảo. Không hỗ trợ video, bài share. - 7 đServer 8 - Share ảo chỉ lên post, không chạy video - 4 đServer 5 - Share ảo Lên Siêu Tốc. Chạy video, livestream - 20 đ

    Số lượng:

    Tổng Tiền:

    Ghi chú: