Giao diện một website

Một trang web thường có ba phần chính là header, content, footer.

Header

Header nằm ở vị trí đầu trang web và được hiển thị ở tất cả các trang trong website. Tùy vào trang web mà header có các phần khác nhau nhưng thường header sẽ có:

Logo:

Ảnh header.

Trong phần này có thể để ảnh hoặc text giống web dưới đây.

Menu

Có thể có thêm Giỏ hàng, hay form tìm kiếm. Giống như web site dưới không có ảnh hay text bên trên nhưng có thêm giỏ hàng và form tìm kiếm .

Content

Là phần hiển thị nội dung chính của web. Các bài viết, sản phẩm,..

Ngoài ra còn có thể có thêm phần sidebar giống web này có cả sidebar

Content web

Trong phần content có slide, banner, nội dung, sản phẩm,…

slider

Sidebar

 

Cuối cùng là footer. Tại đây sẽ có logo, tên cửa hàng, công ty,…  hiển thị ở tất cả các trang trong website

Đó là các phần cơ bản của một giao diện website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *