Tạo user

Để tạo user mới chọn thành viên sau đó chọn thêm mới. 

Sau đó thêm thành viên ở vị trí thêm người dùng mới. 

Thêm tên, email, vai trò. 

Vai trò là nơi phân quyền cho user đó. 

Trong đó có các quyền sau:  

Người quản lý: Đây là quyền lớn nhất trong WordPress – bạn được gán quyền này khi bạn cài đặt WordPress. Có thể, chính bạn là quản trị. Nó cho phép toàn quyền kiểm soát mọi cài đặt và thiết lập của website của bạn. 

Quyền của administrator: 

 • Posts (bài viết): Full control – thêm, sửa, xuất bản, xóa bất kỳ. 
 • Pages (trang): Full control – thêm, sửa, xuất bản, xóa bất kỳ. 
 • Comments moderation (kiểm duyệt comments): Full control. 
 • Plugins: Full control – thêm, sửa, xóa bất kỳ. 
 • Themes (giao diện): Full control – thêm, sửa, xóa bất kỳ. 
 • Users (người sử dụng): Full control – thêm, sửa, xóa bất kỳ. 
 • WordPress settings (cài đặt wordpress): Full control. 

 

Biên tập viên: Quyền này giúp quản lý và xuất bản bất kỳ bài post nào, kể cả những bài được tạo bởi người dùng khác. 

Quyền của Editor: 

 • Posts (bài viết): Full control – thêm, sửa, xuất bản, xóa bất kỳ.. 
 • Pages (trang): Full control – thêm, sửa, xuất bản, xóa bất kỳ.. 
 • Comments moderation (kiểm duyệt comments): Full control. 
 • Plugins: Không có quyền. 
 • Themes (giao diện): Không có quyền. 
 • Users (người sử dụng): Partial control – tự sửa trang cá nhân. 
 • WordPress settings (cài đặt wordpress): Không có quyền. 

 

Tác giả: Quyền này giúp quản lý và xuất bản bài post của chính họ. 

Quyền của Author: 

 • Posts (bài viết): Full control trên chính bài viết của họ – thêm, sửa, xuất bản, xóa. 
 • Pages (trang) Không có quyền. 
 • Comments moderation (kiểm duyệt comments): Không có quyền. 
 • Plugins: Không có quyền. 
 • Themes (giao diện)Không có quyền. 
 • Users (người sử dụng): Partial control – chỉ sửa trang cá nhân của chính họ. 
 • WordPress settings (cài đặt wordpress): Không có quyền. 

Cộng tác viên: Quyền này giúp quản lý bài viết của họ (không có khả năng xuất bản). 

 Quyền của contributor: 

 • Posts (bài viết): Quản lý  một phần – thêm, sửa, xóa. 
 • Pages (trang):   Không có quyền. 
 • Comments moderation (kiểm duyệt comments): Không có quyền. 
 • Plugins: Không có quyền. 
 • Themes (giao diện): Không có quyền. 
 • Users (người sử dụng): Partial control – chỉ sửa trang cá nhân của chính họ. 
 • WordPress settings (cài đặt wordpress): Không có quyền. 

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin chọn thêm người dùng mới để thêm. Trên giao diện sẽ thông bảo đã thêm người dùng mới là ok. 

Sau khi thêm song chọn tất cả người dùng. 

Ở đó sẽ hiển thị danh sách người dùng. Tại đây ta sẽ thực hiện đổi mật khẩu cho người dùng mới. 

Di chuột vào người dùng mới thêm, chọn chỉnh sửa. 

Sau đó, trong giao diện chỉnh sửa kéo xuống đến phần tạo mật khẩu mới. Nhận chuột để tạo mật khẩu. 

Lúc đó sẽ xuất hiện dòng như bên dưới, thay đổi mật khẩu rồi chọn cập nhật thành viên là song. Nhớ lưu lại mật khẩu vừa tạo để cung cấp cho người dùng. 

Trong phần chỉnh sử này có thể thay đổi thông tin khác của người dùng. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *